Маршрути...

Изходни точки:
Беклемето - 2 ч. и 30 мин.(червен цвят)
с.Кърнаре - 3 ч. и 30 мин.
гр.Сопот - 3 ч. от горната станция на лифта
с.Черни Осъм - 8 км по път край р.Черни Осъм след м.Смесите и 3 ч. по маркирана пътека (син цвят)


Друг вариант от юг е гр.Сопот през х.Незабравка, до която води черен път, маркиран в жълт цвят (2 ч. и 30 мин.). В близост до хижата е и горната лифтова станция. От х.Незабравка продължава пътят за х.
Добрила (жълт цвят, 40 мин.) и маркирана с зелен цвят пътека за билото на север. Стига се до черния път между хижите Дерменка и Добрила като за първата се продължава в западна посока.